Feliks Trojanowski opowiada o historii cegielni

Napisał

Feliks Trojanowski

O Cegielni Trojanowscy opowiada właściciel Feliks Trojanowski. Film pochodzi ze zbiorów programu Historia Mówiona Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”, więcej na: http://teatrnn.pl/lubelskie-cegielnie/

Cegielnia mojego OjcaOjciec biznesmenZapisy na cegłęGlina kraśnickaSezonowość cegielniPrzygoda z cegielniami cz.1Przygoda z cegielniami cz.2Początki pracy w cegielniPracownicy cegielniUpadek cegielniZamówienia na cegłęDom z cegłyPrzyszłość cegły