Przyznano Feliksowi Trojanowskiemu Złotą Odznakę Związku Producentów Ceramiki Polskiej

Napisał

800 lecie ceramiki budowlanej 7.10.2009r. Przyznano Feliksowi Złotą odznakę Zw. Producentów Ceramiki Polskiej


800 lecie Ceramiki Budowlanej 7.10.2009r. Przyznano Feliksowi Trojanowskiemu Złotą Odznakę Związku Producentów Ceramiki Polskiej.